phpRBM | Handleiding

Handleiding mailings in phpRBM

Introductie

Met deze module kunnen e-mails aan leden, groepen leden of externe contacten verstuurd worden. Hierbij kan bij leden of groepen leden gebruik gemaakt worden van mailmerge. Ook zijn er een aantal mailings met een specifiek doel, zoals het versturen van een lidnummer of de bevestiging van een bewaking.

Terminologie

Er worden een aantal termen in de mailingsmodule gebruikt die wellicht handig zijn om even verder uit te leggen.

Versturen mailing of losse e-mails

Zowel een bestaande als een nieuwe mailing kan verzonden worden. Een aantal zaken om rekening mee te houden.

Mailings met een specifiek doel

Er zijn op dit moment vier mailings met een specifiek doel mogelijk, te weten:

Feitelijk zijn dit gewone mailings, welke in de instellingen kunnen worden aangewezen voor één van bovenstaande doelen. Verder hoeven er bij deze mailings geen ontvangers toegevoegd te worden en zijn er extra variabelen beschikbaar.

Hoe worden de e-mail verstuurd?

Voor het versturen zijn er twee technieken mogelijk, te weten de mail-functie van PHP en SMTP. Mocht er een SMTP-server ingevuld zijn, dan wordt de mailing via SMTP verzonden, anders via de de mail-functie van PHP. Voor instellingen en eventuele aanvullende regels verwijs ik naar je webhoster.

Standaard wordt de mailing opsplitst in individuele mails, dit heeft als voordeel dat niet alle e-mailadressen voor alle ontvangers zichtbaar worden. Ook is zo de kans kleiner dat de mail als spam aangemerkt wordt.

In de instellingen kan een maximaal aantal mails per minuut worden opgegeven. Sommige hostingproviders hebben hier namelijk een beperking op. Als dit getal laag staat kan het wel betekenen dat het versturen van een mailing lang duurt.

Terug